Mentorstvo
Verujem da je svaki biznis i svaka osoba koja ga pokreće različita u odnosu na ostale. Naše veštine i znanja sa kojima se ulazi u biznis su različiti, naša motivacija, životne vrednosti, kontakti… Kroz poslovno mentorstvo pomažem svojim učenicima da skroje biznis prema svojim merama jer će im samo tako on donositi i lično zadovoljstvo, time što su ispunjeni poslom koji rade, i finansijsko zadovoljstvo, time što firma ostvaruje visok i stabilan profit.

Na početku preduzetnik od mentora dobija savete u vidu ideja, kontakata i znanja i uputstava kako da pristupi kreiranju efikasnog poslovnog sistema

Važan deo procesa je izbor prave strategije i kreiranje plana koja omogućava da od ideje nastanu  proizvodi i usluge koje će biti tražene na tržištu. Definišemo cene, distributivne kanale i promotivne aktivnosti koje će dovesti do pokretanja procesa prodaje.

Kada se biznis pokrene pomažem vam da pratite njegove finansijske parametre (prodaja, troškovi, profit, novčani tokovi) i tražimo načine kako da ih unapredimo. Sa većim prilivom novca i rastom prodaje, javljaju se dileme u koje resurse uložiti novac kako bi biznis donosio profit.

Širenjem biznisa pojavljuju se novi izazovi pred preduzetnika-upravljanje sobom, zaposlenima, kupcima, dobavljačima, organizacionim procesima…

U svakom trenutku klijent dobija pristup idejama, kontaktima, znanjima i iskustvima mentora.

Ponosan sam na rezultate koje sam dostigao sa učenicima koji su slušali savete, imali volju da ih primene i bili spremni da uče i menjaju se. Izazove koje smo savlađivali i rezultate koje smo dostigli opisao sam  OVDE.

Individualno mentorstvo

kontinuirano praćenje rasta i razvoja preduzetnika ili menadžera

Kroz kontinuirani rad pomažem lični poslovni rast preduzetnika i menadžera. Razvijajući njegovu poslovnu ideju uporedo razvijamo znanja i veštine neophodne za upravljanje kompanijom i ljudima. Rezultati budu vidljivi kroz rast i razvoj organizacije, što ponovo donosi nove prilike za učenje i napredovanje. Rastom prodaje firma se širi i pojavljuju se novi izazovi pred preduzetnika-upravljanje sobom, zaposlenima, kupcima, dobavljačima, organizacionim procesima.

Kroz mentorstvo se preduzetnik priprema za svaku sledeću fazu poslovanja na vreme, planirajući je i predviđajući. To postižemo kroz stalno praćenje finansijskih parametara (prodaja, troškovi, profit, novčani tokovi) i tražeći načine kako da se unaprede.

Mentorstvo organizacije 

trenutak u kom se pojavljuju nove ideje, ciljevi i vizije za rast organizacije.

Kada se izgrade temelji organizacije, kada se pokažu dovoljno čvrstim i izdržljivim u raznovrsnim okolnostima, menja se i način rada.  Fokus sa poslovnog mentorstva pojedinca tj. preduzetnika se proširuje na poslovno mentorstvo organizacije.

Na tom nivou se traže drugačija znanja, brža i šira razmišljanja, hrabra i fokusirana delovanja. Na višem nivou uloga preduzetnika se menja u ulogu menadžera, gde je on jedan od važnijih podsistema organizacije, ali ne i jedini.  U mentorstvu organizacije podjednako vodimo računa o klijentima, dobavljačima i zaposlenima. Radi se zasebno na razvoju sistemskih procesa koje čine strategija, HR, marketing, prodaja, investicije i finansije. Podsistemi dobijaju važne uloge i koje treba međusobno uskladiti.

Zbog toga mentorstvo organizacije traži širi spektar znanja i iskustava od mentora, samim tim nudi i veće mogućnosti za učenje učenika. Rezultati i prinosi koji mogu da se dostignu imaju daleko veći potencijal, a investicija u nov način rada preduzetniku treba da donese višestruki povrat.

U skladu sa uloženom investicijom vrši se i raspodela rezultata kada se dostigne uspeh. Osnovna merna jedinica za razmenu sa mentorom nije više vreme već ostvareni rezultati.


Šta se angažovanjem mentora dobija?

Vredne poslovne ideje

Fokus i usmerenost na ciljeve

Strategije sa kojima će se doći do ciljeva

Pomoć pri donošenju ključnih biznis odluka

Smernice za uspostavljanje strukture i sistema

Rezultat


NAČIN RADA U POSLOVNOM MENTORSTVU

Poslovno mentorstvo za preduzetnike je specifična forma rada. Radi se jedan na jedan, iz intenzivnu i kontinuiranu saradnju. Iz tog razloga, kapaciteti za istovremeni mentorski rad na više projekata su ograničeni.

Način komunikacije je online, a preporučena frekvencija rada zavisi od složenosti biznisa i poslovnih znanja koje učenik već poseduje. Povremeno, kada je potrebno, obilazim kompanije sa kojima radim u njihovom prostoru, kako bih stekao dodatne utiske o organizaciji posla i načinu rada.


Rad sa poslovnim mentorom donosi


Fokus

Kako da češće kažete NE umesto DA


Red i organizaciju

Kako da postavite prioritete po važnosti


Bolju iskorišćenost resursa

kako bi stigli do većeg profita


Optimalnu potrošnju vremena, novca i energije

Kada ne curi i kada se ne odliva, više ostaje


Profit

Planiranje, praćenje, analiza.


Samopouzdanje

Kada sami znate da umete i možeteKorpa

Pregled porudžbine


Traži
0
    0
    Vaša korpa
    Vaša korpa je praznaVrati se na prodanicu